نوشته های فارسی

در گذشته سفرنامه می نوشتم اما این روزها به فارسی متنها و نوشته های کوتاه می نویسم و در اینستاگرام یا تلگرام یا صفحه فیس بوک منتشر می کنم.


سفرنامه ها

سفرنامه نپال*** سفرنامه لهستان *** سفرنامه جزایر قناری ***سفرنامه سويیس ***سفرنامه هلند***سفرنامه پراگ***سفرنامه اسپانیا

برنامه های رادیویی

اسپانیا،تاریخی فراموش شده برنامه رادیویی بود که در سال 2013 با همکاری گاهشنود قاصدک  بر مبنای سفرنامه ام تهیه و پخش شد. برای شنیدن برنامه ها و

دیدن عکسها لطفا بر لینکها کلیک کنید: قسمت اول،‌ قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم

افسانه ملل برای کودکان

 دور زمانی تصمیم داشتم که افسانه های ملل را برای کودکان ترجمه کنم. از ترجمه های نخست برنامه هایی رادیوی تهیه شد : پادشاه گوش الاغیِ . افسانه نامیل. مرد کوهکن